WYNIKI

SEZON 2016                         

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –   MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – MISTRZ
KATEGORIA A – MISTRZ
KATEGORIA B – I-Vce MISTRZ
KATEGORIA C – MISTRZ
KATEGORIA D – MISTRZ
KATEGORIA M – MISTRZ
SUPERMISTRZOSTWO (D+M) – MISTRZ
MISTRZOSTWO LOTÓW DALEKODYSTANSOWYCH – MISTRZ
GMP – MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO – MISTRZ
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW:
1,2,4,5,6,9,10,12,16,17,18,19,20……itd.       
5 x 1 konkurs !!!
4 x 2 konkurs !!!
5 x 3 konkurs !!!
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –   I Vce MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – II V-ce MISTRZ
Kategoria A –  MISTRZ (391,97coef.)
Kategoria B –  4 MIEJSCE (462,15coef.)
Kategoria C –  MISTRZ (103,17coef.)
Kategoria D –  MISTRZ (957,29coef.)
Kategoria M –  II Vce MISTRZ (341,83coef.)
Kategoria SUPERMISTRZOSTWO (D+M) –  MISTRZ (1299.12coef.)        
Kategoria GMP –  MISTRZ (1852,78pkt.)      
INTERMISTRZOSTWO –  MISTRZ (281,657) 
         Lotniki:
         – Najlepsza lotniczka dorosła -14 konk. 671,48coef.
         – 4 lotniczka dorosła -12 konk.
         – Najlepszy lotnik Kat.A -30,15coef.
         – 4 lotnik Kat.A -101,33coef.
         – 4 lotnik Kat.B -37,27coef.
         – Najlepszy lotnik Kat.C -4,12coef.
         – 3 lotnik Kat.C -29,50coef.
         – 2 lotnik Kat.M -26,71coef.      
OKRĘG
Kategoria A – 5 miejsce
Kategoria B – 15 miejsce
Kategoria C – I Vce Mistrz
Kategoria D – I Vce Mistrz
Kategoria M – 13 miejsce
Kategoria GMP – 4 miejsce
Kategoria Supermistrzostwo – Mistrz
         Najlepsza samica dorosła – 14 konk. 671,48coef.
         Najlepszy lotnik Kat. C – 4,12coef.
         4 lotnik Kat. A – 30,15coef.         
REGION I
 Kategoria A – 22 miejsce
Kategoria C – 6 miejsce
Kategoria D – 11 miejsce
Kategoria GMP – 8 miejsce
Kategoria Supermistrzostwo – 4 miejsce    
Najlepszy lotnik Kat. C – 4,12coef.
3 Lotniczka dorosła – 14 konk. 671,48coef.
POLSKA

GMP – 80 PRZODOWNIK 1852,78pkt.
INTERMISTRZOSTWO – 8 PRZODOWNIK 281,657coef.
INTERMISTRZOSTWO (czterech państw) – 10 PRZODOWNIK 281,657coef.
4 lotnik Polski – Kat.D 37,02coef.

       
SEZON 2015                         

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –   MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – MISTRZ
KATEGORIA A – MISTRZ
KATEGORIA B – MISTRZ
KATEGORIA C – MISTRZ
KATEGORIA D – MISTRZ
KATEGORIA M – MISTRZ
GMP – MISTRZ
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW:
1-12konk, 2-12konk, 3-11konk, 5-11konk, 7-11konk, 8-10konk, 9-10konk, 10-10konk, 14-9konk, 17-9konk, 20-9konk……itd.
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –   MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – II V-ce MISTRZ
Kategoria A – I Vce MISTRZ
Kategoria B –  MISTRZ
Kategoria C –
Kategoria D –  MISTRZ
Kategoria M –  MISTRZ
Kategoria GMP – II Vce MISTRZ 
         4 lotnik Kat.A 161,29coef.
         1 lotnikKat.B 19,53coef. ,2 lotnikKat.B 53,88coef.,3 lotnikKat.B 60,51coef.,4 lotnikKat.B 79,75coef.
         1 lotnikKat.M 17,66coef.,2 lotnikKat.M 24,28coef.,3 lotnikKat.M 42,13coef.
         Najlepszy lotnikdorosły samiec – 12konk.
         Najlepsza lotniczkadorosła samica – 12konk.
         Czołowe konkursy w sezonie:
         3x1konk!!!,3x2konk!!!,5x3konk!!!,2x4konk., 3x5konk., 1x6konk., 1x7konk., 5x8konk., 1x9konk., 4x10konk.
OKRĘG
Kategoria A – 3 przodownik 725,48 coef.
Kategoria B – MISTRZ 213,67 coef.
Kategoria D – 1 przodownik 1400,12 coef.
Kategoria M – II Vce MISTRZ 84,07 coef.
Kategoria GMP – 14 przodownik – 2310,12 pkt.
         Najlepszy lotnikKat. B – 19,82coef.
         3 Lotnik dorosły – 12konk. 913,11coef.                                            
REGION
 Kategoria B – 5 przodownik 213,67 coef.
Kategoria D – 19 przodownik 1400,12 coef.
Kategoria M – 12 przodownik 84,07 pkt.                                                    
POLSKA
Kat. B – 47 PRZODOWNIK
13 As Polski Kat. D (za dwa lata) – 70,05coef.
20 As Polski Kat. H – 42,61coef.
Wydolność gołębnika według „Poradnika Hodowcy” – 9 miejsce w Polsce (53%).

                  
SEZON 2014                         

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –   MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – MISTRZ
KATEGORIA A – MISTRZ
KATEGORIA B – V-ce MISTRZ
KATEGORIA C – MISTRZ
KATEGORIA D – MISTRZ
KATEGORIA M – MISTRZ
GMP – MISTRZ
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW:
1 – 12konk.
2 – 11konk.
3 – 11konk.
5 – 10konk.
6 – 10konk.
itd. (W pierwszej trzydziestce 12szt moich !!!).
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH ROCZNIAKÓW: 1,2.    
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” –  V-ce MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – V-ce MISTRZ
Kategoria A – MISTRZ
Kategoria B – II V-ce MISTRZ
Kategoria C – V-ce MISTRZ
Kategoria D – V-ce MISTRZ
Kategoria M – V-ce MISTRZ
Kategoria GMP – MISTRZ
Klasyfikacja najlepszych lotników dorosłych: 2,4,10.
Klasyfikacja najlepszych lotniczek dorosłych: 1,4,6,7,8.
Klasyfikacja nalepszych roczniaków: 1,2.
Drugi lotnik Kat. A – 168,12coef.
Trzeci lotnik Kat. A – 193,88coef.
Czwarty lotnik Kat. B – 56,37coef.
Drugi lotnik Kat. C – 25,12coef.
Czwarty lotnik Kat. C – 31,61coef.
Czwarty lotnik Kat. M – 54,58coef.
Czołowe konkursy w sezonie:1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,5,6,9..itd.            
OKRĘG
Kategoria A – 4 przodownik 1017,86 coef.
Kategoria B – 12 przodownik 517,49 coef.
Kategoria C – 4 przodownik 106,41 coef.
Kategoria D – 4 przodownik 1641,76 coef.
Kategoria M – 22 przodownik 325,09 coef.
Kategoria GMP – 6 przodownik – 2424,41 pkt.
Najlepsza lotniczka dorosła.
Trzecia lotniczka roczna.
Piąta lotniczka roczna.                                                     
REGION
Kategoria C – 32 przodownik 106,41 coef.
Kategoria D – 32 przodownik 1641,76 coef.
Kategoria GMP – 26 przodownik 2424,41 pkt.                                                    
POLSKA
V-ce MISTRZ GOŁĘBI TYPOWANYCH 10/10
PORTALU „ZŁOTE SKRZYDŁO”
GMP – 162 przodownik (2424,41PKT.)                   
               

               
SEZON 2013                       

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” – II V-CE MISTRZ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – MISTRZ
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – II V-CE MISTRZ
Mistrzostwo gołębi młodych (typowane) – II V-CE MISTRZ
III seria z lotu GOŁEBI MŁODYCH (TYPOWANE) -ZIELONA GÓRA
               Druga lotniczka gołębi dorosłych
      Trzecia lotniczka gołębi dorosłych      
Klasyfikacja lotników gołębi dorosłych: 
Czołowe konkursy w sezonie:1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5 itd                                                
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” – I PRZODOWNIK
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – MISTRZ
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – II V-CE MISTRZ
Mistrzostwo gołębi młodych (GMP) – II V-CE MISTRZ
Mistrzostwo połączonych oddziałów – II PRZODOWNIK
KAT. A – I V-CE MISTRZ
KAT. B – II V-CE MISTRZ
KAT. C – V PRZODOWNIK
KAT. D – II V-CE MISTRZ
KAT. M – III PRZODOWNIK
KAT. AS – II PRZODOWNIK
KAT. GMP – II V-CE MISTRZ
8 LOTNIK DOROSŁY
8 LOTNICZKA DOROSŁA
10 LOTNICZKA DOROSŁA
2 LOTNIK KAT. B – 38,19coef.
5 lotnik KAT. M – 61,29coef.
Czołowe konkursy w sezonie: 1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,4,5,5,5,10,10 itd.                                                      
OKRĘG
Kategoria A – 7 przodownik 717,35 coef.
Kategoria B – 7 przodownik 521,17 coef.
Kategoria D – 4 przodownik 2006,99 coef.
Kategoria M – 11 przodownik 466,20 coef.
Kategoria GMP – 7 przodownik 1358,10 pkt.                                                       
WYSTAWA – OKRĘGOWA
Kategoria STANDARD SAMICE – 5 NAGRODA(reprezentantka Okręgu Łódź na wystawe Ogólnopolską)
Kategoria SPORT F-MŁODE – 4 nagroda za wyczyn      

                 
SEZON 2012                       

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” – Mistrz
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – I przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – VI przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych (typowane) – II przodownik
Najlepsza seria z lotu maraton -Oldenburg 758km
Najlepsza lotniczka gołębi dorosłych – 11konk (4833kkm)
Trzecia lotniczka gołębi dorosłych – 11konk. (4417kkm)
Trzeci lotnik gołębi dorosłych – 10konk. (4384kkm)     
Klasyfikacja lotników gołębi dorosłych:   1-11konk.,4-11konk.,6-10konk.,23-8konk.,33-7konk.,39-7konk.,43-7konk.,50-7konk.,52-7konk.,
53-7konk. itd.
Czołowe konkursy gołębi dorosłych w sezonie:1,1,1,2,3,3,3,3,3,4,6,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10,10,10itd
Klasyfikacja lotników gołębi młodych:
7-4konk.,10-4konk.,15-4konk.,18-4konk.,39-3konk.,47-3konk. itd..
Czołowe konkursy gołębi młodych w sezonie:2,3,4,5,10 itd..                                                       
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT „OPEN” – II Vce mistrz
Mistrzostwo gołębi dorosłych KAT SERYJNE – IV przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – VI przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych (typowane) – II przodownik
KAT. A – I Vce MISTRZ
KAT. B – 4 PRZODOWNIK
KAT. C – 6 PRZODOWNIK
KAT. D – I Vce MISTRZ
KAT. AS – I PRZODOWNIK
KAT. GMP – I PRZODOWNIK
LOTNIKI:
3 LOTNIK KAT. A
1 LOTNIK KAT. B
3 LOTNIK KAT. GMP
2 DOROSŁA SAMICA 11 KONK.
5 DOROSŁA SAMICA 11 KONK.
3 ROCZNA SAMICA                                         
OKRĘG
Kategoria A – 7 przodownik 658,12 coef.
Kategoria D – 12 przodownik 2064,58 coef.
Kategoria AS – 15 przodownik 605,56 pkt.
Kategoria GMP – 17 przodownik 1340,99 pkt.
Kategoria MŁODE – 17 przodownik 876,72 coef.

SEZON 2011

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości – 8 przodownik
Mistrzostwo gołębi dorosłych (typowane) – 8 przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – Mistrz
Mistrzostwo gołębi młodych (typowane) – Mistrz
Najlepszy lotnik młody – 5konk (825,17kkm)
Klasyfikacja lotników:1,10,13,14,16,23,40,42,60 itd.
Czołowe konkursy w sezonie: 3×1, 3×2, 3×3, 4×4, 2×5, 1×6, 3×7, 1×8, 1×9, 1×10 itd.
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości – 26 przodownik
Mistrzostwo gołębi dorosłych (typowane) – 25 przodownik
Mistrzostwo Kat. B – 4 przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych z całości – 4 przodownik
Mistrzostwo gołębi młodych (typowane) – Mistrz

SEZON 2010                       

SEKCJA
I-Vce mistrz gołębi dorosłych (kat. typowane)
5 miejsce – mistrzostwo gołębi dorosłych z całości
I -Vce mistrz w lotach gołębi młodych
Najlepszy lotnik gołębi młodych 5/5  845,19 kkm
Czołowe konkursy w sezonie: 1×1, 5×2, 1×3, 3×4, 1×5, 1×6, 1×8 itd..                                                 
ODDZIAŁ
20 miejsce – Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości
11 miejsce – Mistrzostwo gołębi dorosłych seryjne
5 miejsce – Kat. C
8 miejsce – Kat. As
5 miejsce – Mistrzostwo gołębi młodych
Drugi lotnik gołębi młodych 5/5  845,77 kkm
Czołowe konkursy: 2×2, 1×3, 2×4, 2×6 itd.
OKRĘG
22 miejsce – Kat. C ceof. 305,33
24 miejsce – Kat. As (okręgowa)
Najlepszy lotnik w okręgu, Kat. Maraton coef. 8,85

SEZON 2009                      

SEKCJA
Mistrzostwo gołębi dorosłych z całości – 10 miejsce
Mistrzostwo gołębi młodych – 5 miejsce
Konkursy: 1×1, 1×2, 1×3, 2×4, 2×5 itd..                          
ODDZIAŁ
Mistrzostwo gołebi dorosłych z całości – 22 miejsce
Kategoria C – 6 miejsce (coef. 446,77)
Mistrzostwo gołębi młodych 13 miejsce
Konkursy: 1×3, 3×5, 1×9 itd..                                           
OKRĘG
Kategoria C – 29 miejsce (ceof. 446,77)