SAMICE LOTOWE

 

OSIĄGNIĘCIA
 • Najlepsza lotniczka oddziału 12 konk. 698,64 coef. 5276,86 kkm. – 2014r.
 • Najlepsza lotniczka okręgu Kat. Dorosłe samice 12konk. – 2014r.
 • 2 lotniczka oddziału Kat. A 168,12 coef. – 2014r.
 • 4 lotniczka oddziału Kat. C 31,61 coef. – 2014r.
 • Najlepsza lotniczka oddziału Kat. B 19,53 coef. – 2015r.
 • Najlepsza lotniczka okręgu Kat. B 19,53 coef. – 2015r.
 • Najlepsza lotniczka okręgu Kat. D 70,05 coef. – 2015r.
 • I nagroda za standard – wystawa okręgowa 2014r.
 • II nagroda za standard – wystawa ogólnopolska 2015r.
 • 13 AS Polski Kat. D 70,05 coef. – 2015r.

CZOŁOWE KONKURSY

1e / 1195 gołębi – 540km
2e / 3222 gołębi – 335km
3e / 5173 gołębie – 540 km (okr.)
6e / 5667 gołębi – 540 km (wsp.)
8e / 2206 gołębi – 319 km
10e / 1359 gołębi – 335 km
10e / 966 gołębi – 354 km
11e / 3244 gołębie – 151 km
12e / 875 gołębi – 756 km
13e / 5967 gołębi – 540 km (okr.)
15e / 602 gołębie – 561 km

OSIĄGNIĘCIA
 • Najlepsza lotniczka oddziału 12 konk. – 2015r.
 • III lotniczka oddziału Kat. B 60,51 coef. – 2015r.
 • II lotniczka oddziału Kat. M 24,28 coef. – 2015r.

CZOŁOWE KONKURSY

7e / 746 gołębi – 767 km
15e / 801 gołębi – 767 km
15e / 1359 gołębi – 335 km
22e / 3358 gołębi – 177 km
25e / 1317 gołębi – 354 km
31e / 3222 gołębie – 335 km
39e / 846 gołębi – 540 km

 


OSIĄGNIĘCIA
 • 5 lotniczka oddziału 11 konk. – 2012r.
 • 3 lotniczka oddziału Kat. A 115,01 coef. – 2012r.
 • 4 lotniczka oddziału Kat. M 54,58 coef. – 2014r.
 • 2 AS Okręgu Kat. D 146,04 coef. – 2015r.

CZOŁOWE KONKURSY

1e / 3222 gołębie – 335 km
1e / 2944 gołębie – 151 km
1e / 3451 gołębi – 259 km
3e / 1250 gołębi – 335 km
4e / 2206 gołębi – 319 km
5e / 1690 gołębi – 354 km
6e / 1302 gołębie – 354 km
9e / 602 gołębie – 561 km
12e / 3358 gołębi – 177km
17e / 1990 gołębi – 354 km
18e / 1254 gołębi – 335 km
22e / 875 gołębi – 756 km
25e / 1038 gołębi – 756 km

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 • 2012 – 4 konkursy
 • 2013 – 9 konkursów (Kat. M 61.29 coef.)
 • 2014 – 10 konkursów (6 lotniczka oddziału)
 • 2015 – 10 konkursów
 • Wystawa okręgowa 2013r. Kat. Standard Samice – 5 nagroda
 • Wystawa okręgowa 2014r. – 1 nagroda za standard

CZOŁOWE KONKURSY

1e / 3412 gołębi – 526 km

10e / 2201 gołębi – 756 km

11e / 672 gołębi – 354 km

14e / 4281 gołębi – 177 km

36e / 1348 gołębi – 540 km

46e / 1038 gołębi – 756 km


OSIĄGNIĘCIA

 • Sezon 2014 – 10 konk. (4 lotniczka oddziału)
 • Sezon 2015 – 10 konk. (8 lotniczka oddziału)
 • Kat. B – Drugi lotnik oddziału (53,88coef.)
 • Kat. M – Trzeci lotnik oddziału (42,13coef.)

CZOŁOWE KONKURSY

5e / 1317 gołębi – 354 km

 

13e / 602 gołębi – 561 km
17e / 801 gołębi – 767 km
18e / 2012 gołębi – 540 km
23e / 1359 gołębi – 335 km
29e / 3244 gołębie – 151 km
30e / 1195 gołębi – 540 km
32e / 1038 gołębi – 756 km
41e / 1015 gołębi – 767 km

OSIĄGNIĘCIA

 • Sezon 2011r. – 5/5konk. – Najlepszy lotnik młody
 • Sezon 2012r. – 4 konk.
 • Sezon 2013r. – 9 konk. (8 lotnik oddziału)
 • Sezon 2014r. – 9 konk. (7 lotnik oddziału)
 • Kat. A – 3 lotnik oddziału (193,88coef.)
 • Kat. B – za dwa lata (199coef.)
 • Sezon 2015r. – 9 konk.
 • Kat. B – 4 lotnik oddziału (79,75coef.)

CZOŁOWE KONKURSY

13e / 3244 gołębi – 151 km
19e / 1647 gołębi – 540 km
19e / 966 gołębi – 354 km
20e / 1535 gołębi – 540 km
23e / 1195 gołębi – 540 km
24e / 1317 gołębi – 354 km
26e / 1348 gołębi – 540 km
30e / 1072 gołębi – 354 km