SAMCE LOTOWE

OSIĄGNIĘCIA
  • Najlepszy lotnik oddziału Kat. M 17,66coef. – 2015r.
  • Najlepszy lotnik okręgu Łódź Kat.H 42,61coef. – 2015r.
  • I nagroda za standard na wystawie okręgowej. – 2015r.
  • Wystawa ogólnopolska w Sosnowcu: 20 As Polski Kat. H 42,61 coef. – 2015r.

CZOŁOWE KONKURSY

1e – 2206 gołębi / 319 km

3e – 3222 gołębi / 335 km

4e – 2944 gołębie / 151km

5e – 875 gołębi / 756 km

5e – 966 gołębi / 354 km

6e – 3159 gołębi (okr.) / 767 km

16e – 1015 gołębi / 767 km


OSIĄGNIĘCIA

  • Najlepszy lotnik okręgu Kat. M 8,7coef. –  2010r.
  • 11 Champion Regionu I – 2010r.
  • 10 lotnik oddziału Kat. Dorosłe Samce – 2014r.

CZOŁOWE KONKURSY

2e / 906 gołębi – 751 km

3e / 891 gołębi – 751 km

4e / 1240 gołębi – 336 km

8e / 4210 gołębi – 756 km

14e / 2944 gołębie – 151 km

82e / 1392 gołębie – 756 km